Zniesienie granic i ujednolicenie gospodarek Unii Europejskiej stały się początkiem silnego rozwoju transportu, jako metody na dystrybucję dóbr pomiędzy nabywcami i odbiorcami na terenie setek kilometrów kwadratowych. Ale także rozwój Internetu i globalizacja znacząco wpłynęły na tą dziedzinę gospodarki. Polska leży w dobrej lokalizacji tranzytowej, dzięki czemu transport drogowy był zawsze jedną z liczących się dziedzin gospodarki kraju. Należy jednak przyznać, że jeszcze nigdy nie miał tak mocnej pozycji w Europie – nie wyłączając nawet liderowania w tej branży. Na tak znaczący awans złożyło się wiele sprzyjających czynników, które rodzimi przedsiębiorcy właściwie wykorzystali.

Rodzaje transportu

Transport, jako gałąź przemysłu stanowi dużą siłę gospodarczą wielu krajów uprzemysłowionych. Pośród nich wymienia się przede wszystkim transport morski, lotniczy, kolejowy i drogowy. Najmocniejszym atutem poszczególnych państw jest ich sieć transportowa i dostęp do infrastruktury transportowej określonego typu. Przykładowo kraje nadmorskie- szczególnie te leżące na szlakach śródoceanicznych – dbają o stały rozwój portów i dostępność odpowiedniej floty. Kraje leżące na obszarach śródlądowych w mniejszym stopniu korzystają z tej formy transportu, wobec czego w ich gestii leży zapewnienie sprawnego przewozu w inny sposób. Zależnie od rodzajów ładunku oraz destynacji – ważną rolę odgrywa transport drogą powietrzną i przewóz kolejowy. Kiedy jednak i te formy są w jakiś sposób ograniczone (trudna lokalizacja dla lotnisk, słabo rozwinięta infrastruktura lub zużyty tabor itp.), pozostaje transport drogowy.

Zobacz również  Na czym polega przeładunek drobnicowy?

Transport drogowy – rozwiązanie najbardziej uniwersalne

Nietrudno się domyślić, że ten rodzaj transportu ma wiele zalet, pośród których najbardziej znaczące są:

  • możliwość dojazdu niemal w każde miejsce;
  • korzystny stosunek ceny drobniejszych frachtów do czasu i jakości usług przewozowych;
  • dobre rozwiązanie dla transportu lokalnego i tranzytu w obrębie jednego, zintegrowanego kontynentu.

Poza wymienionymi zaletami, plusem jest również duża elastyczność firm transportowych i ogromne możliwości logistyczne. To jedyny rodzaj transportu, gdzie czas reagowania jest wyjątkowo krótki. Zaplanowanie spedycji drogą morską czy lotniczą wymaga wielu zgód i harmonogramów, których zmiana nie jest praktycznie możliwa lub generuje ogromne koszty dodatkowe.

Logistyka w służbie transportu drogowego

Jak widać, elastyczność usług transportowych waha się od niemal zerowej w przypadku ogromnych międzykontynentalnych frachtów morskich, poprzez bardzo kosztowną w przypadku frachtu lotniczego czy kolejowego, aż do znacznie mniejszych w przypadku spedycji drogowej. Dobry logistyk jest obecnie skarbem w każdej firmie przewozowej, bowiem to od jego kompetencji i doświadczenia zależy często możliwość ustawienia pełnego obłożenia danego frachtu, który z nagłych przyczyn został rozbity. Nowoczesne narzędzia monitoringu floty oraz powszechny dostęp do środków komunikacji – w tym szczególnie Internetu – dodatkowo ułatwiają nawigację i planowanie poszczególnych etapów transportu. Dzięki temu można nie tylko obniżyć jego koszty, ale w sposób znaczący obniża się negatywny wpływ na środowisko i poprawia komfort pracy kierowców.

Zobacz również  Zakupy online - jak wygląda proces dostarczania paczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *