Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wywołało sporą rewolucję w polskim systemie podatkowym. Nowe regulacje nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki, które wymagają dostosowania odpowiednich rozwiązań informatycznych i organizacyjnych. JPK szczególnie istotne znaczenie ma dla organów kontroli podatkowej, ponieważ znacząco wpływa na usprawnienie wykonywanych przez nie czynności. Pozostaje jednak pytanie, jaki wpływ nowy system wywrze na podmioty podlegające obowiązkowi JPK, czyli na przedsiębiorców.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny stanowi zbiór danych z sytemu informatycznego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, posiadający odpowiedni format i przekazywany do organu kontroli podatkowej w sposób elektroniczny lub za pośrednictwem odpowiedniego nośnika.

Zalety wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Podstawową zaletą wynikają z wprowadzenia JPK jest wyeliminowanie komplikacji przy przekazywaniu danych elektronicznych. JPK to ściśle określona struktura, która ułatwi dostarczanie informacji bezpośrednio do odpowiednich organów. Elektroniczne przekazywanie danych w ramach czynności sprawdzających spowoduje, że w wielu przypadkach właściwa kontrola nie będzie już potrzebna. Wprowadzenie JPK to ważny krok na drodze informatyzacji kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, a urzędami. Dzięki temu nawet, jeżeli kontrola okaże się konieczna, to nie będzie musiała odbywać się na terenie przedsiębiorstwa i nie będzie wywierać wpływu na jego zwykłe funkcjonowanie.

Zobacz również  Jaki program magazynowy wybrać?

Dodatkowo dzięki ujednoliceniu procedury i formatu pliku, przedsiębiorcy mogą dokładnie zapoznać się w wymaganiami wprowadzonych regulacji, w związku z czym nie powinno już być problemów z odpowiednim przekazywaniem informacji. Nowe przepisy w znaczący sposób ułatwią także kontakt na linii przedsiębiorca-organ kontroli podatkowej i wyeliminują wiele zbędnych procedur wymagających nakładu czasowego i pieniężnego.

Wprowadzone zmiany przynoszą także nowe metody kontroli wewnętrznej systemu pracy księgowości w firmie. Wpłynie to również na relacje pomiędzy podatnikami, ponieważ umożliwi wykorzystanie struktury zestawienia faktur dla celów komunikacji. Dodatkowo dzięki wprowadzonym rozwiązaniom będzie można przekazywać zestawienia faktur, które będą automatycznie księgowane.

Jakie utrudnienia wynikają z wprowadzenia JPK?

Wprowadzone regulacje pod wieloma względami wpływają w sposób pozytywny na organizację pracy przedsiębiorstw, jednak w niektórych aspektach mogą stanowić również utrudnienie. Przede wszystkim nowe przepisy obligują przedsiębiorców do właściwego dostosowania programów księgowych i systemów informatycznych. Choć powszechnie zapewniano, że JPK będą mogły być wysyłane za pomocą większości standardowych programów, niejednokrotnie konieczny okaże się zakup nowego oprogramowania.

Dostosowanie organizacji przedsiębiorstwa do wymagań określonych przez te regulacje wiąże się z dodatkowym nakładem pracy, czasu i kosztów wymagającym ścisłej współpracy wszystkich pracowników firmy. Sporym utrudnieniem jest stosunkowo niedługi okres czasu, który ustawa przewiduje na dostosowanie systemów do wprowadzonych zmian. W tym wypadku w najgorszej sytuacji znaleźli się duzi przedsiębiorcy, dla których JPK stał się obowiązkowy od dnia 1 lipca 2016r.

Zobacz również  Optymalizacja kosztów w firmie: klucz do zwiększenia rentowności

One thought on “Jednolity plik kontrolny – ułatwienie, czy utrudnienie dla przedsiębiorstw?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *